Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ yra viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas Švenčionių rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įregistruota 1991 m. liepos 1 d. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir vykdo veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose ir neprieštaraujančią įstatymams.

Reguliuojama Bendrovės veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas. Nereguliuojama veikla - visa Reguliuojančiosios institucijos nereguliuojama veikla. Bendrovė vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą, siekdama Bendrovės finansinę informaciją (pajamas, sąnaudas, turtą) paskirstyti verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstomas sąnaudas. Reguliavimo apskaitos atskyrimas vykdomas Reguliavimo apskaitos sistemoje.


 DĖL GERIAMOJO VANDENS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS

UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ (toliau vadinama – Bendrovė) po 2015 m. sausio 30 d. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus patikrinimo, buvo paruošusi ir suderinusi su Švenčionių rajono savivaldybe 2015-2016 m. šalto vandens skaitiklių keitimo grafiką. 2015 m. gruodžio 15 d. buvo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus atliktas patikrinimas, kaip laikomasi teisinės metrologijos reikalavimų ir pateiktose išvadose matyti, kad šalto vandens skaitiklių keitimo (įrengimo) planas įvykdytas (per metus įrengta/pakeista 645 vnt.). Tačiau 2015 m. spalio 29 d. Švenčionių rajono tarybos sprendimu Nr. T-183 „Dėl vandentvarkos turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ prisidėjo 1341 apskaitos prietaisas (be metrologinės patikros).

2016 m. Bendrovė pakeitė ir naujai įrengė 652 apskaitos prietaisus ir imasi visų priemonių 2016-12-23 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rašte įvardintiems teisės aktų pažeidimams pašalinti, 2016 m. IV ketvirtyje priimtas naujas darbuotojas apskaitos prietaisų pakeitimui.