Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

GYVENTOJŲ ŽINIAI-VANDUO IR NUOTEKŲ TVARKYMAS (SU SUBSIDIJA)
GYVENTOJŲ ŽINIAI-apskaitos prietaisai

GYVENTOJŲ ŽINIAI-vanduo ir nuotekų tvarkymas

GYVENTOJŲ ŽINIAI-transportas ir asenizacinės


Vidutinis suvartoto vandens kiekis (NORMA)
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant vandens tiekėjų apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.

2024 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m. vienam gyventojui yra – 2,2 m³/mėn.
Vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kiekvienais metais iki vasario 1 d.