Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Baigtas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kartu su partneriu Švenčionių rajono savivaldybės administracija) įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0010 (toliau – Projektas).
Projektas buvo įgyvendintas ir finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Finansavimo sutartyje ir pakeitimuose numatyta Projekto išlaidų suma siekia 1.500.976,27 Eur, kurių dalis finansuojama iš Sanglaudos fondo 750.488,14 Eur ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kartu su Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis 750.488,13 Eur.

Projekto metu įgyvendintas tikslas – padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas Švenčionių rajone

Projekto metu įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:
• Naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Pabradėje;
• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Pabradės mieste ir Magūnų gyvenviėtėje;
• Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir nauja statyba Pabradės m., Sarių, Šventos, Milkuškų, Magūnų ir Trūdų gyvenvietėse;
• Nuotekų valymo įrenginių statyba/rekonstrukcija Šventos ir Vidutinės gyvenvietėse.

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):
Teikti vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais – ne mažiau, kaip 133 gyventojams;
Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 268 gyventojams;
Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus apie 3,10 km;
Teikti vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų geriamojo vandens gerinimo įrenginių – ne mažiau, kaip 1 135 gyventojams;
Teikti nuotekų valymo paslaugas naujai pastatytais nuotekų valymo įrenginiais – ne mažiau, kaip 90 gyventojų.

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.