Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

   Informuojame, kad 2021-12-30 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k.“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0009 (toliau – Projektas) finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

   Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų skirta 1.964.716,10 Eur grąžinamosios subsidijos ir 1.997.043,92 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, o 1.757.800,30 Eur planuoja skirti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. Planuojama bendra projekto vertė – 5.719.560,32 Eur.

   Dalis Pabradės aglomeracijos gyventojų bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio kaimo gyventojai neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekų, todėl naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, įsirengia nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba tvarko kitais būdais. Naudojantis šiomis sistemomis teršiama aplinka, nes dažnais atvejais talpos yra nesandarios, sistemos veikia netinkamai, neefektyviai. Dalinai apvalytos ar nevalytos buitinės nuotekos patenka į paviršinius vandens telkinius taip darydamos neigiamą poveikį jų būklei. Apie 45 proc. Lietuvos paviršinių vandens telkinių būklė yra patenkinama arba bloga, todėl jų būklei gerinti būtina investuoti į centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos plėtrą, tuo pačiu užtikrinant vartotojams teikiamų paslaugų atitiktį sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimams, aprūpinant kuo daugiau gyventojų ir kitų galimų vartotojų viešai tiekiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.

   Kadangi tinklų infrastruktūra aglomeracijoje nėra pakankamai išvystyta, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ inicijavo projektą, kurio dėka pritaikius gerą inžinerinę praktiką Pabradės aglomeracijoje bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k. numatoma pakloti naujus nuotekų tinklus ir tokiu būdu sudaryti galimybę gyventojams prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti nepertraukiamas kokybiškas viešąsias paslaugas.

   Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pabradės aglomeracijoje ir Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k. Numatomos investicijos prisidės prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo bei aplinkos išsaugojimo. Neįgyvendinus projekto, probleminė situacija aglomeracijose išliktų nepakitusi, nes UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ neturi pakankamai lėšų projektą vykdyti tik savo lėšomis.

   Projekto tikslinė grupė - Pabradės aglomeracijos ir Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k. gyventojai. Įgyvendinus projektą bus nutiesta 22,979 km naujų nuotekų tinklų ir sudaryta galimybė prie jų prisijungti 876 gyventojams, 19,672 km naujų vandentiekio tinklų ir sudaryta galimybė prie jų prisijungti 580 gyventojų bei sudarytos prielaidos kokybiškų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui.

Projekto veiklos:
- vandens tiekimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje ir Cirkliškio k. Švenčionių aglomeracijoje (Bažnyčios g., Karkažiškių g., Keisūnų g., Bajorėlių g., Bajorėlių skg., Perėjimo g., Smėlio g., Statybininkų g., Strazdų g., Miškininkų g., Magūnų g., Malūno g., A. Mickevičiaus g., Pušaitės 1-oji g., Pušaitės 2-oji g., Pušaitės 3-oji g., Pušaitės 4-oji g., Pušaitės 5-oji g., Pušaitės 7-oji g., Pušaitės 10-oji g., Pušaitės 11-oji g., Pušaitės 12-oji g., Meškerinės g., Pakalnės g., Paupio g., Pašto g. (VT iki Gaspariškių g.), Prienų g., Pušų g., Pušų skg., Taikos g., Tylioji g., Tyliosios skg., Lauko g., Įkalnės g., Liepų skg., Kranto g., Vilniaus g., Lakštingalų g., Kalno g., ir Cirkliškio k. (Švenčionių aglom.).
- nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje ir Cirkliškio k. Švenčionių aglomeracijoje (Bažnyčios g., Karkažiškių g., Keisūnų g., Bajorėlių g., Bajorėlių skg., Perėjimo g., Smėlio g., Statybininkų g., Strazdų g., Miškininkų g., Magūnų g., Malūno g., A. Mickevičiaus g., Pušaitės 1-oji g., Pušaitės 2-oji g., Pušaitės 3-oji g., Pušaitės 4-oji g., Pušaitės 5-oji g., Pušaitės 7-oji g., Pušaitės 8-oji g., Pušaitės 9-oji g., Pušaitės 10-oji g., Pušaitės 11-oji g., Pušaitės 12-oji g., Meškerinės g., Pakalnės g., Paupio g., Pašto g. (VT iki Gaspariškių g.), Prienų g., Pušų g., Pušų skg., Taikos g., Tylioji g., Tyliosios skg., Žalioji g., Lauko g., Įkalnės g., Liepų skg., Kranto g., Vilniaus g., Lakštingalų g., Svajonių g., Kalno g., ir Cirkliškio k. (Švenčionių aglom.).

Planuojama projektą užbaigti iki 2023 m. gruodžio mėn.