Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


ℹ Informuojame, kad nuo š. m. birželio 15 d. visiems Zalavo k. gyventojams buitinės atliekos bus surenkamos individualiai. Dėl individualių buitinių konteinerių atsiėmimo Zalavo k. gyventojus maloniai prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Logistikos vadovė Oksana Mateikienė
tel. +370 656 29690, 📧 el. p. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Buitinių atliekų konteineriai bus išduodami iki š. m. birželio 15 d. Antrines atliekas Zalavo k. gyventojai toliau galės rūšiuoti joms priklausančiuose konteineriuose.

Tokiu būdu tikimės suvaldyti nekontroliuojamą atliekų srautą!

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą!

Informuojame, kad dėl UAB Gren Švenčionys šiluminių trasų hidraulinių bandymų, 2023 m. birželio 5 - 9 dienomis Pabradės m. Vilniaus g. daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Nr. 108, 108A, 108B, 110 ir 110A
bus stabdomas karšto vandens tiekimas.

Kilus klausimams siūlome kontaktuoti: ⤵️

Pastatų priežiūros administratorė Jolita Rudinska

📞tel. +370 658 78903

Dėkojame už bendradarbiavimą!

 
   Informuojame, kad prasidėjo projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k.“ veiklos. Pabradės mieste pirmiausia darbai bus vykdomi Bajorėlių g., Bajorėlių skg., Tyliojoje g., Tyliosios skg., Malūno g., Perėjimo g., Smėlio g., Pakalnės g., Paupio g., Meškerinės g., Taiko g., Pakalnės g., Kalno g. bei sodininkų bendrijos „Pušaitė“ teritorijos individualių namų kvartale.

   Dėl prasidėjusių rangos darbų susidūrėme su atliekų surinkimo sunkumais. Siekiant toliau kokybiškai aptarnauti miesto gyventojus atliekų surinkimo srityje, pranešame, kad atliekų išvežimas paminėtose gatvėse gali nesutapti su atliekų surinkimo grafiku. Atliekos bus surenkamos atsižvelgiant į atlaisvintus privažiavimus iki atliekų surinkimo vietų.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

Kilus klausimams galite kreiptis šiais kontaktais:
➡️ Logistikos vadovė Oksana Mateikienė
📞tel. +370 656 29690, 📧el. p. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

   Informuojame, kad 2021-12-30 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k.“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0009 (toliau – Projektas) finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

   Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų skirta 1.964.716,10 Eur grąžinamosios subsidijos ir 1.997.043,92 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, o 1.757.800,30 Eur planuoja skirti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. Planuojama bendra projekto vertė – 5.719.560,32 Eur.

   Dalis Pabradės aglomeracijos gyventojų bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio kaimo gyventojai neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekų, todėl naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, įsirengia nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba tvarko kitais būdais. Naudojantis šiomis sistemomis teršiama aplinka, nes dažnais atvejais talpos yra nesandarios, sistemos veikia netinkamai, neefektyviai. Dalinai apvalytos ar nevalytos buitinės nuotekos patenka į paviršinius vandens telkinius taip darydamos neigiamą poveikį jų būklei. Apie 45 proc. Lietuvos paviršinių vandens telkinių būklė yra patenkinama arba bloga, todėl jų būklei gerinti būtina investuoti į centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos plėtrą, tuo pačiu užtikrinant vartotojams teikiamų paslaugų atitiktį sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimams, aprūpinant kuo daugiau gyventojų ir kitų galimų vartotojų viešai tiekiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.

   Kadangi tinklų infrastruktūra aglomeracijoje nėra pakankamai išvystyta, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ inicijavo projektą, kurio dėka pritaikius gerą inžinerinę praktiką Pabradės aglomeracijoje bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k. numatoma pakloti naujus nuotekų tinklus ir tokiu būdu sudaryti galimybę gyventojams prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti nepertraukiamas kokybiškas viešąsias paslaugas.

   Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pabradės aglomeracijoje ir Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k. Numatomos investicijos prisidės prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo bei aplinkos išsaugojimo. Neįgyvendinus projekto, probleminė situacija aglomeracijose išliktų nepakitusi, nes UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ neturi pakankamai lėšų projektą vykdyti tik savo lėšomis.

   Projekto tikslinė grupė - Pabradės aglomeracijos ir Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k. gyventojai. Įgyvendinus projektą bus nutiesta 22,979 km naujų nuotekų tinklų ir sudaryta galimybė prie jų prisijungti 876 gyventojams, 19,672 km naujų vandentiekio tinklų ir sudaryta galimybė prie jų prisijungti 580 gyventojų bei sudarytos prielaidos kokybiškų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui.

Projekto veiklos:
- vandens tiekimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje ir Cirkliškio k. Švenčionių aglomeracijoje (Bažnyčios g., Karkažiškių g., Keisūnų g., Bajorėlių g., Bajorėlių skg., Perėjimo g., Smėlio g., Statybininkų g., Strazdų g., Miškininkų g., Magūnų g., Malūno g., A. Mickevičiaus g., Pušaitės 1-oji g., Pušaitės 2-oji g., Pušaitės 3-oji g., Pušaitės 4-oji g., Pušaitės 5-oji g., Pušaitės 7-oji g., Pušaitės 10-oji g., Pušaitės 11-oji g., Pušaitės 12-oji g., Meškerinės g., Pakalnės g., Paupio g., Pašto g. (VT iki Gaspariškių g.), Prienų g., Pušų g., Pušų skg., Taikos g., Tylioji g., Tyliosios skg., Lauko g., Įkalnės g., Liepų skg., Kranto g., Vilniaus g., Lakštingalų g., Kalno g., ir Cirkliškio k. (Švenčionių aglom.).
- nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje ir Cirkliškio k. Švenčionių aglomeracijoje (Bažnyčios g., Karkažiškių g., Keisūnų g., Bajorėlių g., Bajorėlių skg., Perėjimo g., Smėlio g., Statybininkų g., Strazdų g., Miškininkų g., Magūnų g., Malūno g., A. Mickevičiaus g., Pušaitės 1-oji g., Pušaitės 2-oji g., Pušaitės 3-oji g., Pušaitės 4-oji g., Pušaitės 5-oji g., Pušaitės 7-oji g., Pušaitės 8-oji g., Pušaitės 9-oji g., Pušaitės 10-oji g., Pušaitės 11-oji g., Pušaitės 12-oji g., Meškerinės g., Pakalnės g., Paupio g., Pašto g. (VT iki Gaspariškių g.), Prienų g., Pušų g., Pušų skg., Taikos g., Tylioji g., Tyliosios skg., Žalioji g., Lauko g., Įkalnės g., Liepų skg., Kranto g., Vilniaus g., Lakštingalų g., Svajonių g., Kalno g., ir Cirkliškio k. (Švenčionių aglom.).

Planuojama projektą užbaigti iki 2023 m. gruodžio mėn. 


Pakartotinai informuojame, kad baigtas įgyvendinti vienas iš projektų „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės miesto aglomeracijoje“. Įgyvendinant projektą, daliai Pabradės miesto gyventojų, buvo sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos, užtikrinant reikiamą infrastruktūrą centralizuotai teikiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui. Projekto metu buvo naujai nutiesta 6,7 km nuotekų ir 5,3 km vandentiekio tinklų Pabradės miesto Vilniaus g., Padubingės g., Karių g., Molėtų g., Upės g., Bažnyčios g., Mokyklos g., Vasaros g., Švenčionių g., Sodų g., Kovo g., Partizanų g., Šilelio g., Projekto g., Malūno g. gyventojams.

Kol kas ne visi minėtų gatvių gyventojai prisijungė prie naujai įrengtų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Siekiant išvengti problemų dėl geriamojo vandens trūkumo, Padubingės ir Vilniaus g. individualių gyvenamųjų namų kvartalo gyventojus raginame kuo skubiau prisijungti prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų, kadangi nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. nebus tiekiamas geriamas vanduo senuoju vandentiekiu.

Kilus klausimams galite kreiptis šiais kontaktais:

Padalinio vadovas Romuald Mazurkevič
tel. +370 638 07001, el. p. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
Vyr. inžinierius, l. e. direktoriaus pareigas Virgilijus Uždavinys
tel. +370 655 62360, el. p. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.