Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Mero potvarkis

Pasibaigus projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k.“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0009 statybos darbams, nuo kovo mėn. 1 d. kviečiame gyventojus jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Prisijungimo darbus galima daryti savarankiškai (ūkio rangos būdu) arba kreiptis į specializuotą įmonę, kuri turi atitinkamus leidimus vykdyti šią veiklą.

Jungiantis prie vandentiekio tinklo:
- atlikus kasimo darbus privačioje valdoje (savo kieme), neužkasti prisijungimo vietos (prie požeminės sklendės) gatvėje, kviesti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovą įvertinti atliktų prisijungimo darbų kokybę.

Jungiantis prie nuotekų tinklo:
- atlikus kasimo darbus privačioje valdoje (savo kieme), neužkasti prisijungimo vietos prie šulinio (kinetės) gatvėje, kviesti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovą įvertinti atliktų prisijungimo darbų kokybę.
Jungiantis prie naujų vandentiekio ar nuotekų tinkle, naudokite tinkamas, sertifikuotas medžiagas!
Abiem atvejais atvykęs UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovas fiksuos vandens skaitiklių rodmenis (jeigu skaitiklio nėra – jis bus įrengtas). Pagal skaitiklio rodmenis bus apskaitoma nauja nuotekų tvarkymo arba vandens tiekimo paslauga.

Po UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovo vizito, naujas vartotojas privalės per 2 darbo dienas atvykti į UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ adresu Pašto g. 6A, Pabradė arba Cirkliškio k. gyventojams - Rymo g. 10, Švenčionys ir sudaryti “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo” sutartį.

Kontaktiniai asmenys prisijungimo klausimais:
Vyr. inžinierius Virgilijus Uždavinys tel. +370 655 62 360
Padalinio vadovas Romuald Mazurkevič tel. +370 638 07 001

Informuojame, kad 2023 m. gruodžio 21 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1860 „Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Jos nustatomos 5 metų laikotarpiui – taikomos pirmaisiais metais, o visais paskesniais yra tikslinamos. Kainos apskaičiuojamos remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Pažymime, kad bazinių kainų skaičiavimo metu yra vertinamos visos įmonės patirtos sąnaudos per paskutinį audituotą ataskaitinį laikotarpį, pirmiesiems galiojimo metams numatant darbo užmokesčio pasikeitimą pagal LR Finansų ministerijos skelbiamą darbo užmokesčio pokyčio rodiklį.
Pridedame ūkio subjektų, kurių vidutinis geriamojo vandens tiekimo paslaugų pardavimo kiekis per paskutinius 2 metus yra 201-500 tūkst. m3, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų palyginimų lenteles.

Palyginimų lentelės