UAB „Pabradės komunalinis ūkis“

 

2015 m. spalio 29 d. Švenčionių rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-183 buvo perduotas vandentvarkos turtas Adutiškio, Svirkų, Cirkliškio, Kaltanėnų, Sarių, Strūnaičio, Švenčionių,  Švenčionėlių seniūnijų teritorijoje ir buvo  pavesta UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ taikyti abonentams ir (ar) vartotojams, esantiems perduoto vandentvarkos turto teritorijoje, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-181 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl UAB „Švenčionių švara“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ pakeitimo“ nustatytas kainas iki teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytos naujos kainos.

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų namų atnaujinimo lėšų kaupimo

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ informuoja, kad 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

 

Vadovaujantis Aprašu visi daugiabučiai namai privalo kaupti lėšas namams atnaujinti dėl privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo. Minimalus tarifas – 0,05  Eur per mėn už kv. m naudingojo ploto). 
Namams, esantiems Architektų g. 4, Arnionių g. 62, Gamyklos g. 13, Kranto g. 4, Vilniaus g. 108* taikomas 0,025 Eur per mėn. už kv. m naudingojo ploto mokesčio tarifas.  
* namams pradėjus renovaciją ir po renovacijos ir rekonstrukcijos
Namams, esantiems Vilniaus g. 108A ir Vilniaus g. 108B, kurių naudingasis plotas didesnis negu 3000 kv. m. taikomas 0,03 Eur per mėn. už kv. m naudingojo ploto mokesčio tarifas.

 

PABRADĖS sen. GYVENTOJŲ ŽINIAI!

Nuo 2015 m. spalio m. privačių namų valdų savininkams bus nemokamai pristatomi ir dalinami antrinių žaliavų konteineriai (PLASTIKUI ir STIKLUI).
Vienas iš būdų prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo yra tinkamas atliekų tvarkymas, kuris prasideda nuo rūšiavimo, todėl nuo 2016 m. pagal Aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus buitinių atliekų rūšiavimas bus privalomas.
Prašome geranoriškai paimti konteinerius ir bendradarbiauti rūšiuojant atliekas su UAB „Pabradės komunalinis ūkis“